Gunn-Vivians blogg

Gunn-Vivians blogg

Om bloggen

Mine viktigste politiske kampsaker har lenge vært helse og miljø, og da særlig helsespørsmål rundt rusbehandling og psykiatri, og miljøspørsmål knyttet til samferdsel. Det kommer nok denne bloggen til å bære preg av.

Hva er det gode liv for deg?

AnnetPosted by Gunn-Vivian Eide Wed, August 19, 2009 12:50:54
For meg handler politikken om at alle skal kunne ta del i det gode liv. Men hva det gode liv er for noe er forskjellig fra person til person - vi har alle ulike drømmer, ambisjoner og håp.

Som politiker handler det derfor ikke om å presse mitt syn på det gode liv ned over hodene på folk, men heller om å legge til rette for at alle skal kunne leve det de mener er et godt liv. Derfor er det så viktig for meg at vi gir mer til de som trenger det mest. Det handler om å prioritere.

For meg er det gode liv blant annet et godt bymiljø, som jeg forteller om i kandidatvideoen min. Det handler om å legge til rette for at byluften skal kunne pustes inn av alle, at det skal være mulig å bo i sentrum også for småbarnsfamilier, at man skal kunne bevege seg gjennom byen på sykkel, og at buss og bybane skal kunne erstatte mye av privatbilismen i bykjernen.

Men - hva er det gode liv for deg? Legg gjerne igjen en kommentar på bloggen min!

  • Comments(2)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Mads M-K Mon, August 24, 2009 15:27:16

Hei Sverre!

Venstre er et sosialliberalt parti. Det betyr at vår politikk er basert på en visjon av et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, men samtidig tar ansvar for hverandre og miljøet. For oss i Venstre dreier dette seg om at vi også er ansvarlige for at fremtidige generasjoner også kan få leve sine "gode liv". :)

Som et sosialliberalt parti ønsker vi en stat som aktivt bekjemper sosial urettferdighet. På samme tid vil vi unngå at staten og interesseorganisasjoner som f. eks. LO og NHO får for stor makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunnet.

Dette ble visst et litt politikersvar, men samtidig oppsummerer det veldig klart hva vi mener om statlig innblanding. Eller..? Håper du fikk svar på det du lurte på!

Posted by Sverre Thu, August 20, 2009 09:35:52

Det gode liv for meg er et liv uten statlig innblanding. All statlig inngripen på alle områder er grusomt.
Hva mener Venstre om statlig innblanding i enkeltmenneskers liv?