Gunn-Vivians blogg

Gunn-Vivians blogg

Om bloggen

Mine viktigste politiske kampsaker har lenge vært helse og miljø, og da særlig helsespørsmål rundt rusbehandling og psykiatri, og miljøspørsmål knyttet til samferdsel. Det kommer nok denne bloggen til å bære preg av.

Mer til de som trenger det mest!

HelsePosted by Gunn-Vivian Eide Mon, August 17, 2009 23:28:45

Lørdag 15. august hadde Venstre valgkampåpning på Torgallmenningen. Mange hadde møtt frem i pøsregnet, men til deg som ikke var der; her er min appell:

Mer til de som trenger det mest!

Norge er et av de land i verden som bruker mest penger på helse pr innbygger. De 10 siste årene er norske helseutgifter doblet. Den rødgrønne regjeringen bruker over 50 milliarder mer til helse enn da de overtok for 4 år siden, samtidig er sykehuskøene blitt lengre. Særlig for rus og psykiatri, og det går aller mest utover barn og ungdommer!

Jeg jobber på Haukeland sykehus. Hver eneste dag får vi inn pasienter som ville vært mye mindre syke hvis de hadde fått hjelp tidligere. Og hver eneste dag får vi inn pasienter som ville hatt det bedre hvis de kunne få behandlingen i sitt nærmiljø.

Jeg har derfor sluttet å tro at vi at vi kan løse de norske helseproblemene ved å kun pøse inn mer og mer penger. Vi må begynne å prioritere de gruppene som har det vanskeligst! Overbehandling og uverdig transport av eldre må erstattes med trygghet, omsorg og god medisinsk hjelp i nærmiljøet. Vi må velge de løsningene som billige og gode. Enten det er fedrene som får love til å være på sykehuset etter fødselen og ta seg av mor og barn, eller det er kommunale psykologer som hjelper unge som sliter før de blir rusavhengige eller prøver å ta livet av seg!

Og Venstre godtar ikke at fru Olsen må kjøres i ambulanse i 1 time på dårlige vestlandsveier for å få intravenøs antibiotika fra sykehuset. Vi vil heller bruke pengene på å sette hennes lokale sykehjem i stand til å gi henne denne behandlingen. Derfor vil Venstre satse mest penger på kommunehelsetjenesten de neste årene. Og jeg er sikker på at det er helt nødvendig for at vi som jobber på sykehusene skal få tid til å gjøre jobben vår i forhold til de som trenger å være på sykehus!

Det er flere partier som er enige i at vi må få flere og bedre sykehjem, men både AP og FrP sine løsninger skremmer meg. AP skremmer meg fordi de vil ta helse-makten vekk fra demokratiet og gi det til interkommunale løsninger i lukkede rom. FrP skremmer meg enda mer fordi de vil ta all helse-makt fra kommunene og gi det til staten. Venstre tror at vi får det beste helsetilbudet hvis de som bestemmer er nærmest mulig de som bruker det. Fordi fru Olsen kommer nok ikke gjøre som Inge Ryan og ringe til Bjarne Håkon Hansen når det trekker fra vinduet. Men hun kan ringe til sin lokale kommunepolitiker og si i fra. Eller kanskje hun ikke en gang trenger å ringe fordi hennes lokale Venstrerepresentant oppdager det selv når han besøker sin mor i nabosengen til fru Olsen.


Venstre kommer til å prioritere demokrati og nærhet ved dette valget, og vi kommer til å prioritere de gruppene som trenger det mest. Jeg vil på Stortinget for å slåss for psykiatrien. Flere må få hjelp, de må få hjelpen tidligere – og nærmest mulig der de bor. Jeg vil på Stortinget for å slåss for at også papirløse innvandrere skal på helsehjelp – før sykdommer forverrer seg og blir livsfarlige eller smittefarlige. jeg vil på Stortinget for å slåss for de rusavhengige. jeg vil slåss for flere behandlingsplasser, behandlingsgaranti innen 24 timer etter avrusning, gode boliger og annet ettervern. jeg vil slåss for at de aller tyngste rusbrukerne kan få mulighet til heroinassistert behandling - hvis det er det eneste som kan hjelpe.

Venstre vil ikke sitte stille å se på at over 200 unge mennesker dør av overdoser hvert eneste år, vi er villig til å tenke nytt for å redde liv!

Venstre vil ikke godta at ikke alle får ta del i velferdssamfunnet!

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.