Gunn-Vivians blogg

Gunn-Vivians blogg

Om bloggen

Mine viktigste politiske kampsaker har lenge vært helse og miljø, og da særlig helsespørsmål rundt rusbehandling og psykiatri, og miljøspørsmål knyttet til samferdsel. Det kommer nok denne bloggen til å bære preg av.

Helse-Hansen tenker rett, men har feil medisin

HelsePosted by Gunn-Vivian Eide Fri, July 24, 2009 12:15:02

I dagens BT går det frem at danskene så langt ikke har fått særlig effekt av sin modell med kommunal medfinansiering. Mye tyder på at helseministeren i morgen vil foreslå å kopiere danskene.

Jeg tror ikke at en 20 % egenandel for kommunene i seg selv vil føre til færre sykehusdøgn, virkemidlene må være mer målrettet. Det kan likevel være interessant å bruke egenandeler (kommunal medfinansiering) for pasienter over 80 år. Men hvis målet er å gi pasientene et bedre tilbud i sitt eget nærmiljø, må det mer målrettede virkemidler til:

* all vekst i helsebudsjettet må komme i kommune-Norge. Det er helt nødvendig for at vi som jobber i spesialisthelsetjenesten skal få frigjort kapasitet til å gjøre jobben vår for de pasientene som fortsatt trenger sykehusbehandling.

* Vi trenger større og mer robuste kommuner for å kunne tilby et godt fagmiljø for helsepersonell, og for å sikre demokratisk styring av den nye helsesatsingen. Venstre vil ikke være med å innføre et fjerde forvaltningsnivå; helsekommuner. Her trenger vi ordentlige kommuner!

* Det må stimuleres til en kommunal boligsatsing, særlig må det legges bedre til rette for psykiatriske pasienter og rusavhengige.

* Det må stimuleres til utdanning og kommunal ansettelse av helsepersonell med spesialkompetanse - særlig innen psykiatri og geriatri.

* det må lønne seg for fastlegene som velger å ha færre pasienter på listene sine, og bruke mer tid på den enkelte pasient.

* DRG-systemet må justeres slik at det lønner seg for sykehusene å bruke enkle, billige, gode løsninger, som f.eks fødetilbudet Storken.

* Det skal ikke lønne seg med dyr uverdig overbehandling av eldre, døende pasienter.

* Alle pasienter som nærmer seg slutten av livet skal ha krav på legesamtaler der pårørende og pasienten blir hørt og får være med å bestemme hvordan forverring i tilstanden skal håndteres.

Vi i Venstre er skeptisk til Hansens medisin, men vil gjerne hjelpe han å finne gode løsniger. Hva mener du?

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.