Gunn-Vivians blogg

Gunn-Vivians blogg

Om bloggen

Mine viktigste politiske kampsaker har lenge vært helse og miljø, og da særlig helsespørsmål rundt rusbehandling og psykiatri, og miljøspørsmål knyttet til samferdsel. Det kommer nok denne bloggen til å bære preg av.

Bybane for fremtiden

Samferdsel og miljøPosted by Gunn-Vivian Eide Wed, August 05, 2009 20:29:35

Bybanen er på vei, og strekningen sentrum-Nestun er bare begynnelsen. Les et viktig innlegg om bybanen her.

Dersom Bergen skal bli en moderne miljøby, må bybanen danne ryggraden i kolekktivnettet ved å nå ut til knutepunkt i alle bydeler - og etterhvert også til Straume, Knarvik, Os og Askøy. For å få dette til trengs det penger, penger som verken den rødgrønne regjeringen eller det gul-blå byrådet i Bergen er i stand til å skaffe. Felles for begge disse "regjeringene" er at de mangler konkrete bybanevisjoner - og de mangler Venstre.

Det haster med å løse de globale klimaproblemene, og det haster med å løse Bergens lokale utfordringer med mye kø og dårlig luft. Derfor har Venstre på Stortinget funnet penger til å øke belønningsordningen for kollektivtrafikk med 10 milliarder mer en regjeringen, slik at disse midlene også kan brukes til infrastruktur som f.eks bybaner. Venstre lokalt i Bergen har gått inn for å øke bompengene noe slik at bybanens videre byggetrinn kan igangsettes raskere. Byrådets løsning gir ikke en meter mer bybane før etter 2020!

Venstre går også inn for å innføre køprising (10 kr ekstra bompenger i rushtiden) - for å bedre fremkommeligheten for de som trenger å kjøre bil, enten det er småbarnsforeldre eller næringsdrivende. Samtidig skal det lønne seg å reise kollektivt ved at inntektene brukes til økt hyppighet på avgangene, bedre kvalitet og bedre fremkommlighet for bussene.

Som en av bybanens mødre er jeg stolt av Venstres bybanesatsing, og jeg håper at alle som vil ha mer bybane i fremtiden gjennomskuer mange av de andre partiens fagre ord og tomme løfter!

  • Comments(0)//blogg.gunn-vivian.no/#post5