Gunn-Vivians blogg

Gunn-Vivians blogg

Om bloggen

Mine viktigste politiske kampsaker har lenge vært helse og miljø, og da særlig helsespørsmål rundt rusbehandling og psykiatri, og miljøspørsmål knyttet til samferdsel. Det kommer nok denne bloggen til å bære preg av.

Liberale statskirkemedlemmer foren eder!

Liberale rettigheterPosted by Gunn-Vivian Eide Mon, August 31, 2009 15:28:15

Det kan sies mye negativt om det kommende kirkevalget; feil i medlemslister, lite valgkamp, kun en liste pr valg og fraværende informasjon om kandidatenes meninger er viktige innvendinger som tyder på en for svak demokratisk kultur rundt disse valgene. Jeg vil likevel sterkt oppfordre liberale statskirkemedlemmer til å ta sin del av ansvaret for dette valget.

Hele 16 av kandidatene til Bjørgvin Bispedømmeråd er mot ansettelse av homofilt praktiserende prester. Og i BT 31.08 står det om en gift kvinnelig kateket i Ostereidet sokn, som trolig er blitt sagt opp fra stillingen sin bla fordi hun har et for liberalt syn på homofilt samliv! Som statskirkemedlem kan jeg ikke sitte rolig å se på at folkets egen kirke driver med slik ukristelig diskriminering av folk pga deres kjærlighetsliv. Det er trolig et massivt flertall blant statskirkens medlemmer som ikke har noe som helst problem med menn som elsker menn og kvinner som elsker kvinner – og som selvfølgelig gjerne vil ha dem som prester i våre menigheter. Problemet er bare at alt for mange av oss ikke har tradisjon for å stemme ved kirkevalget, dermed blir vi indirekte medskyldig i kirkens forstokkede praksis.

Jeg vil derfor oppfordre alle liberale statskirkemdlemmer til å finne de liberale kandidatene og stemme på dem ved årets kirkevalg!

Til dere som har stemmerett i Bjørgvin:

14. september skal det velges 3 medlemmer til Bjørgvin Bispedømmeråd og kirkemøtet, og man har anledning til å stemme på inntil 5 kandidater. I følge kandidatens presentasjon av seg selv i BT søndag 16. august er det dessverre ingen av de mer liberale kandidatene som er helt klare for å skille kirke og stat, så jeg velger derfor å rangere dem kun ut fra BT sitt spørsmål nr 2: ”Bør Bjørgvin bispedømme tilsette homofilt praktiserende prester?”

Cathrine Halstensen og Monica Ugulsvik skiller seg ut som de med klart mest fornuftig syn, de er begge tydelig på at legning har ingenting med å gjøre om hvor god prest man er. Videre har Henny Marie Koppen, Karl Johan Kirkebø og Grete Algrøy Herøy også relativt brukbare svar. Dermed skulle det være mulig å rangere inntil 5 kandidater slik man har mulighet til. Håper alle som leser dette, kan bidra til å spre disse navnene, og alt liberale kirkemedlemmer selv bruker stemmeretten - så slipper vi kanskje at Bjørgvin Bispedømmeråd fortsetter å være et av de mest konservative Bispedømmeråd i Norge.

Link til BT sin presentasjon av kandidatene:

http://images.bt.no/btno/multimedia/archive/00594/kirkevalg_594325a.pdf


  • Comments(8)//blogg.gunn-vivian.no/#post11