Gunn-Vivians blogg

Gunn-Vivians blogg

Om bloggen

Mine viktigste politiske kampsaker har lenge vært helse og miljø, og da særlig helsespørsmål rundt rusbehandling og psykiatri, og miljøspørsmål knyttet til samferdsel. Det kommer nok denne bloggen til å bære preg av.

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconHelse
RSS icon- Rus
RSS iconLiberale rettigheter
RSS iconSamferdsel og miljø
RSS iconAnnet

Author

RSS iconGunn-Vivian Eide